|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


Koniecznie  Zobacz !   Powiedz  Znajomym !

Może  uratujesz  komuś  życie !

 


 

Zobacz też: Stowarzyszenia krytykują projekt Ustawy o zrzeszeniach


 

Projekt „Ustawy o zarządzaniu kryzysowym”

 

Pismo Sztabu Ratownictwa SKSR zawierające uwagi i propozycje zmian w projekcie. 

 

 

„Ustawa o zarządzaniu kryzysowym”

 

       O zmianach w projekcie „Ustawy o zarządzaniu kryzysowym” dyskutować będą  6 i 7 grudnia członkowie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W pracach komisji udział biorą przedstawiciele Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Są nimi Jerzy Płókarz – prezes stowarzyszenia oraz Janusz Bagiński – przewodniczący Głównej Komisji Logistyki SKSR (wieloletni szef Sztabu Obrony Cywilnej Kraju). 

        

         Czy przewidziana na dwa dni dyskusja przyniesie efekty w postaci długo oczekiwanych uregulowań prawnych – jeszcze nie wiadomo. To niezwykle potrzebna ustawa, ale gwarantem jej powodzenia są pewne zmiany w zapisach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na ostateczny kształt systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska w Polsce” – powiedział przed wyjazdem do Warszawy Jerzy Płókarz.

 

         Wiemy już, że przedstawiciele Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej będą próbowali przeforsować m.in.: zapisy dotyczące udziału struktur i systemów obrony cywilnej, a także ogólnopolskiego systemu łączności współdziałania pomiędzy służbami, z zapewnieniem możliwości komunikowania się z ludnością znajdującą się na zagrożonym terenie, których w projekcie ustawy zabrakło.  "Niech lepiej będzie obrona cywilna bez wojny niż wojna bez obrony cywilnej"- te znamienne słowa Winstona Churchilla wypowiedziane po doświadczeniach II wojny światowej będą jednym z wielu argumentów, którymi przedstawiciele Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR posłużą się podczas obrad komisji.

 

         Niebagatelny jest też problem z zapisem dotyczącym zakresu przygotowania państwa do zarządzania w sytuacjach kryzysowych, który – zdaniem Janusza Bagińskiego – został niebezpiecznie zawężony wyłącznie do struktur administracji. 

 

         W efekcie, rola i udział sektora prywatnego w sytuacjach kryzysowych zostały niejasno sprecyzowane, zaś znaczenie Obrony Cywilnej – zepchnięte na margines.

 

         Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w Polsce „Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego” (NSPK), który - jak przewiduje ustawa - miałby się opierać wyłącznie o struktury administracji rządowej. „Brakuje tu uwzględnienia faktu, że administracja publiczna w Polsce składa się zarówno z tej rządowej jak i samorządowej, a tą ostatnią w NSPK pominięto. To poważny błąd, ponieważ to właśnie jednostki administracji samorządowej najczęściej jako pierwsze otrzymują informacje o wystąpieniu zagrożenia na podległym im terenie” ­– komentuje Jerzy Płókarz.

A.H.