| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


  KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Łódź ul. Piotrkowska 238

Rok założenia

1989

90-954 Łódź-4, Skrytka pocztowa 32; Tel. 42 6370474

URL: www.ratownictwo.org  ß INTERNET à E-mail: sztab@ratownictwo.org

 

Łódź, dnia 29 maja 2003r

 

P- 141/2003

 

 

 

Pan

Krzysztof Janik

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

 

 

 

 

LIST OTWARTY

 

            Szanowny Panie Ministrze.

 

            Na podstawie art. 29 i 61 § 1 kpa składamy wniosek o wydanie decyzji zakazującej propagowania przez pracowników podległych Panu Ministrowi instytucji numeru w sieciach telefonii komórkowych „112” jako ogólnego telefonu alarmowego, do czasu rzeczywistego funkcjonowania odpowiednio przygotowanych stanowisk alarmowych, z obsadą właściwie przeszkolonych osób.

 

UZASADNIENIE

 

            Aktualnie numer 112 w sieciach telefonii komórkowych jest przekierowany wyłącznie do stanowisk kierowania Policji.

 

            W tej sytuacji w przypadku wystąpienia np. zawału serca, ciężkiego stanu pourazowego itp., gdzie dosłownie każda minuta ma olbrzymie znaczenie dla życia ludzkiego, przekazywanie wezwania policjantowi, który nie potrafi zebrać właściwie wywiadu, powoduje:

 

·        po pierwsze - brak dotarcia do dyspozytora Pogotowia Ratunkowego odpowiedniej informacji niezbędnej do prawidłowej oceny stopnia zagrożenia dla życia,

·        po drugie - nieuzasadnione opóźnienie dotarcia informacji do dyspozytora Pogotowia Ratunkowego, co w efekcie może i w wielu przypadkach niewątpliwie jest bezpośrednim powodem zbyt późnego dotarcia na miejsce karetki i tym samym śmierci człowieka, którego można było uratować.

 

            W świetle powyższych okoliczności nasz wniosek jest w pełni zasadny i z uwagi na rodzaj problemu ma charakter sprawy bardzo pilnej.

 

W imieniu stowarzyszenia,

 

 

PREZES

Społecznej Sieci Ratunkowej

 

 

 

(-) Jerzy Płókarz