| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |

 


 

Prezes

Społecznej  Krajowej  Sieci  Ratunkowej

Polskiego Radia Obywatelskiego

Wiceprezydent

Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego

 

        

www.ratownictwo.org

 

Łódź, dnia 2 września 2003r

 

P- 214 / 2003

 

 

Zobacz też:

Projekt ustawy o wolontariacie czy mydlenie oczu ?

    Pan

    Leszek Miller

 

    Prezes

    Rady Ministrów

    Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                                                     

 

List otwarty

 

Szanowny Panie Premierze

 

W imieniu reprezentowanych organizacji, na ręce Pana Premiera, składam wniosek do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o utrzymanie równych zasad przekazywania darowizn dla organizacji społecznych. Prosimy też o znowelizowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uprzejmie prosimy Pana Premiera o poparcie tego wniosku.

Proponowane przez Rząd zmiany w zasadach finansowania organizacji społecznych są w naszej ocenie niesłuszne, a przede wszystkim niesprawiedliwe. Różnicują społeczników na „gorszych i lepszych”.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprawdzie stwarza nową możliwość finansowania organizacji pozarządowych poprzez przekazywanie na ich rzecz 1% kwoty podatku, ale tylko na rzecz tych organizacji, które przyjmą prawny status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy przyjęcie tego statusu wiąże się jednak z koniecznością zrezygnowania przez daną organizację pozarządową z podstawowych praw i swobód obywatelskich. Ustawa ta narzuca automatyczne wyrażenie zgody na dokonywanie swobodnych, niczym nie ograniczonych przeszukań siedzib takich organizacji, przeglądania ich dokumentacji, wszelkich danych itp.

Nawet w stosunku do przestępców tego typu uprawnienia w polskim i międzynarodowym prawie podlegają szeregowi ograniczeń gwarantujących poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka.

Zwłaszcza organizacje, które zajmują się ratownictwem i szeroko rozumianym bezpieczeństwem, nie mogą wyrazić zgody na swobodne przeglądanie gromadzonych danych np. o historiach chorób osób, którym niosą pomoc, danych o lokalizacji i sposobie zabezpieczenia ich majątku itp.

Uważamy, że narzucone w ustawie uwarunkowania, w przypadku wielu stowarzyszeń ceniących swoją suwerenność i niezależność, będą powodem tego, że nie przyjmą one prawnego statusu organizacji pożytku publicznego, mimo, że de facto prowadzą niezwykle potrzebne i pożyteczne działania.

Proponowane zmiany będą zatem w sposób rażący naruszały zawartą w art. 32 konstytucyjną zasadę równości wszystkich wobec prawa, a także prawa wszystkich do równego traktowania przez władze publiczne.

 

 

 

          Z wyrazami szacunku,

 

 

 

 

                   (-) Jerzy Płókarz

Zobacz też:

Projekt ustawy o wolontariacie czy mydlenie oczu ?