| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |

 

 

 

Kolejny raz podczas trwania Przystanku Woodstock Rejonowy Sztab Ratownictwa SKSR Zielona Góra zabezpieczał teren miasta Zielona Góra (dworce PKP, miasto) oraz gościnnie w mieście Żary w dniu 02.08.2003. Nasze działania trwały od dnia 31.07 do 3.08 2003r w godzinach od 8:00 do 24.00 dnia następnego. W zabezpieczeniu wzięło udział 20 ratowników RSR Zielona Góra. Ratownicy patrolujący teren miasta byli oznakowani logiem Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.    

Szybko i sprawnie reagowaliśmy na wszystkie sygnały mieszkańców dotyczące osób poszkodowanych. Przez cały czas mieliśmy stały kontakt z Policją, którzy informowali nas o zgłoszeniach napływających do nich. Dzięki bezpośrednim kontaktom z funkcjonariuszami Policji byliśmy informowani o znalezionych przez patrole osobach, do których podchodzili nasi ratownicy grup ratunkowych w celu sprawdzenia ich funkcji życiowych i udzielenia pomocy.

Wiele osób zgłaszało się do nas z różnymi urazami, którym natychmiast udzielaliśmy pierwszej pomocy. Były to m.in. skręcenia, zwichnięcia, skaleczenia, poparzenia, udary słoneczne, urazy głowy.

Sprawdzaliśmy również każdą osobę leżącą na ziemi, aby upewnić się czy jej stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej.    

Wszystkie środki opatrunkowe zużyte podczas Przystanku Woodstock zostały zakupione z dotacji otrzymanych od Urzędu Miasta Zielona Góra.   

 

Krzysztof Niciński - Rejonowy Sztab Ratownictwa SKSR Zielona Góra