strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty|  


WIADOMOŚCI

  PL-CB RADIO


 

KONGRES EUROPEJSKIEJ FEDERACJI RADIA OBYWATELSKIEGO

 

W dniach 13 i 14 kwietnia 2000 r. w Paryżu, w siedzibie głównej UNESCO odbył się XI Kongres Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego (ECBF), na który przybyli przedstawiciele wszystkich liczących się w Europie narodowych organizacji Radia Obywatelskiego, miedzy innymi: z Belgii, Włoch, Chorwacji, Francji, Holandii, Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Katalonii, która w ECBF oraz wielu innych organizacjach międzynarodowych uznawana jest jako oddzielny kraj. Po wygłoszeniu sprawozdań każdej z delegacji odnośnie sytuacji i działalności w swoim kraju zajęto się problemami związanymi z wprowadzaniem nowych norm Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI) dotyczących radiokomunikacji a w szczególności Radia Obywatelskiego.

Główne wnioski z dyskusji to:

1.    nowe normy ETSI sformułowane są bardzo niejasno, komentarze do nich są nieprecyzyjne, wiele czynników mających istotne znaczenie dla tych norm w ogóle nie jest branych pod uwagę (np. odporność na zakłócenia powszechnie używanych odbiorników radiowych i telewizyjnych )

2.    w poszczególnych krajach normy interpretowane są różnie, a najczęściej dowolnie, są problemy ze swobodnym przemieszczaniem się z radiotelefonem CB np. z Francji do Włoch itp., mimo, że oba te kraje należą do Wspólnoty Europejskiej i w obu powinny obowiązywać te same przepisy.

3.    W poszczególnych krajach dostęp do nowych norm jest utrudniony, nie ma też informacji dotyczących instrukcji ich stosowania mimo, że administracje łączności są zobligowane do udzielania pełnej informacji w tym zakresie obywatelom w swoich krajach.

W czasie obrad poruszano również problemy związane z działalnością sieci ratunkowych w poszczególnych krajach. Uczestnicy Kongresu nie ukrywali, że polska organizacja po raz kolejny daje przykład innym, jak należy działać, jakie nowoczesne rozwiązania należy wprowadzać. Na forum ECBF Polacy zaprezentowali m.in. system alarmowy “SIEĆ ŻYCIA”, który wywołał olbrzymie zainteresowanie u wszystkich, spowodował lawinę pytań, gdzie i kiedy można ten system zamontować, a najlepiej natychmiast. Postanowiono, że "SIEĆ ŻYCIA" będzie miała zasięg międzynarodowy i organizacje z innych krajów uruchomią jej funkcjonowanie na swoim terenie.

Odbyły się również wybory nowych władz ECBF. Prezes polskiej organizacji Kol. Jerzy Płókarz piastujący do tej pory funkcję Z-cy Sekretarza Generalnego ds. Europy Wschodniej został wybrany na V-ce Prezydenta Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego oraz Generalnego Koordynatora Międzynarodowej Sieci Ratunkowo Alarmowej.