|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 
LIST RATOWNIKÓW DO RZĄDU

 
W dniu 22 października 1999 roku przedstawiciele Sztabu Ratownictwa SKSR wśród, których byli ratownicy-taksówkarze wręczyli Michałowi Kasińskiemu - Wojewodzie Łódzkiemu list otwarty, którego treść publikujemy poniżej. Termin wręczenia listu to dzień gdy w Łodzi odbywał się proces zabójcy trzech osób, w tym dwóch taksówkarzy.

Delegacja ratowników spotkała się tego dnia także z kierownictwem łódzkiej Prokuratury Okręgowej oraz Policji. W czasie tych spotkań omówiono sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli. Ratownicy sygnalizowali fakty unikania podejmowania przez Policję i Prokuratury Rejonowe działań w przypadkach t.zw. przestępstw mniejszej wagi. Zdaniem ratowników taki stan rzeczy powoduje, że sprawcy drobniejszych pobić i wymuszeń czują się bezkarni i są w ten sposób zachęcani do popełniania coraz to cięższych przestępstw, aż w końcu posuwają się do targnięcia na ludzkie życie.

Organy ścigania wszczynają postępowanie jedynie, gdy ofiara pobicia odniosła obrażenia, które powodują  jej niezdolność do pracy przez okres co najmniej 7 dni. Gdy zaś pobicie aż takiego skutku nie spowodowało lub przestępstwo polega jedynie na znieważeniu poszkodowany musi sam skierować akt oskarżenia do sądu.

Dotychczas w praktyce chuligan, który pobije lub znieważy przechodnia często unika kary ponieważ pokrzywdzony nie decyduje się na występowanie do sądu i prowadzenie długiego procesu, którego najczęściej nie potrafi poprowadzić.

Ratownicy domagają się, aby organy ścigania włączały się do spraw mających związek z bezpieczeństwem publicznym, a które zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego są wszczynane z oskarżenia prywatnego. Istnieje bowiem taka prawna możliwość - gdy sprawa dotyczy interesu społecznego. Chodzi przede wszystkim o przestępstwa popełniane w miejscach publicznych. Niestety organy ścigania z reguły nie korzystają z tej możliwości. Zdaniem ratowników zmiana takiego stanu rzeczy przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na polskich ulicach. 

 

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

 

 

Polskie Radio Obywatelskie Łódź ul. Piotrkowska 238. 

Korespondencja: 90-954 Łódź-4 skrytka 32

Tel. 042 6370474,   INTERNET  URL: www.ratownictwo.org     E-mal: sztab@ratownictwo.org

 
 

Łódź, dnia 22 października 1999r

 
 
 
 

       Do
       Rządu
       Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
 
 

W Polsce wzrasta przestępczość !
Polskie ulice są niebezpieczne !
Na polskich drogach giną tysiące ludzi !
W całym kraju szerzą się włamania i kradzieże !
Coraz częściej słyszymy o łamaniu prawa przez Policję !
Policja odmawia współpracy ze społeczeństwem !
Ofiary nagłych zachorowań mają trudności z otrzymaniem pomocy !
Brak jest systemu przeciwdziałania katastrofom i klęskom żywiołowym !
Poszanowanie praw człowieka pozostawia wiele do życzenia !
 

 Dzisiejsza, łódzka akcja protestacyjna jest kolejnym świadectwem przeciwstawiania się polskiego społeczeństwa takiemu stanowi rzeczy.

 Niestety społeczeństwo nasze utwierdza się w przekonaniu, że tylko zwykłym obywatelom zależy na tym, aby w naszym kraju zwroty "bezpieczeństwo publiczne" oraz "państwo prawa" nie stały się zwrotami występującymi jedynie w zakurzonych książkach.

 Jeżeli społeczeństwo odczuwa, że organy państwowe, które są do tego powołane nie zapewniają prostym ludziom poczucia bezpieczeństwa to znaczy, że organy takie działają źle, niesprawnie a nawet, że wręcz nie wykonują swoich obowiązków.

 Aktualne przykłady na poparcie powyższego stanowiska można by wymieniać dosłownie w nieskończoność.

 Rodzi się zatem przeświadczenie, że Państwo nasze staje się państwem bezprawia oraz że rację ma ten kto ma lepszy "argument" w postaci kija bejzbolowego, noża, a najlepiej pistoletu lub karabinu.

 Tak dalej być nie może. Należy bezwzględnie na wszystkich szczeblach struktury państwa przedsięwziąć natychmiastowe, radykalne kroki, które istniejący stan rzeczy zmienią.

 Dlatego też stanowczo domagamy się, aby Rząd naszego Kraju kategorycznie zobowiązał wszystkie podległe mu osoby i instytucje do natychmiastowego rozpoczęcia skutecznych działań zapewniających obywatelom właściwy poziom bezpieczeństwa, a także do podejmowania w tym zakresie rzeczywistej współpracy ze społeczeństwem.

  W imieniu stowarzyszenia,
 
 

             P R E Z E S
 
 

        /-/  Jerzy Płókarz