|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


 
    Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej pismem z dnia 4.10.1999r zawiadomił władze miasta Łodzi o planowanym przeprowadzeniu manifestacji. Treść tego pisma publikujemy poniżej. Taksówkarze - Ratownicy zachęcają wszystkich, którym zależy na tym, aby w Polsce ludzie mogli czuć się bezpiecznie, do wzięcia udziału w tej manifestacji.

    Termin manifestacji zbiega się z terminem procesu zabójcy trzech osób w tym dwóch taksówkarzy łódzkich. Członkowie stowarzyszenia będący jednocześnie taksówkarzami złożyli wniosek o zorganizowanie manifestacji, ponieważ zbulwersował ich wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi. Zdaniem taksówkarzy Sąd w sposób zbyt łagodny potraktował dwóch mężczyzn, którzy pomagali mordercy w ukrywaniu się. Mężczyźni ci zostali skazani na dwa lata pozbawienia  wolności w zawieszeniu oraz 500zł grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

    Protestujący zarzucają także prokuraturze i policji, że  nie podejmują na co dzień skutecznych działań przeciwko szerzącej się przestępczości. Protestujący uważają, że prokurator nie powinien zgodzić się z wydanym wyrokiem i winien go zaskarżyć. Przytaczane są też przykłady na unikanie przez Policję podejmowania działań przeciwko przestępcom, którzy zagrażają bezpieczeństwu obywateli.
  

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

 

Polskie Radio Obywatelskie Łódź ul. Piotrkowska 238. 

Korespondencja: 90-954 Łódź-4 skrytka 32

Tel. 042 6370474,

INTERNET  URL: www.ratownictwo.org    E-mail: sztab@ratownictwo.org

 
 

Łódź, dnia 4 października 1999r

 
 
 
 

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich
 
 

    Zarząd Główny Polskiego Radia Obywatelskiego uprzejmie informuje, że na wniosek taksówkarzy - członków naszego stowarzyszenia w dniach 22 października 1999 roku oraz 27 października 1999 roku zostaną przeprowadzone manifestacje.

    Celem manifestacji jest zaprotestowanie przeciwko nieskutecznym działaniom wymiaru sprawiedliwości oraz policji i prokuratury w stosunku do szerzących się przestępstw zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli.

Przebieg manifestacji:

1. W dniu 22 października 1999 roku:
 

9,00  Plac Dąbrowskiego - przed Sądem Okręgowym w Łodzi. (Termin rozprawy mordercy taksówkarzy łódzkich).

12,00 ul. Piotrkowska 104 przed Urzędem Wojewódzkim - wręczenie Wojewodzie Łódzkiemu listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów RP.

12,30 ul. Piotrkowska 148/150 - przed Prokuraturą Wojewódzką - wręczenie Prokuratorowi Wojewódzkiemu listu otwartego.

13,00 ul. Lutomierska 108/112 - przed Komendą Wojewódzką Policji - wręczenie listu otwartego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

2. W dniu 27 października 1999 roku:

9,00  Plac Dąbrowskiego - przed Sądem Okręgowym w Łodzi. (Termin rozprawy mordercy taksówkarzy łódzkich).
 

    Zbiórki osób w miejscach manifestacji. Przejazd uczestników w kolejne miejsca manifestacji odbędzie się we własnym zakresie, z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym.

    Osobą odpowiedzialną za przebieg manifestacji jest Pan Zygmunt Staniszewski - członek Polskiego Radia Obywatelskiego.

    Ze względów praktyczno - organizacyjnych (np. czas trwania rozprawy mordercy taksówkarzy, czas przejazdów) ˙godziny ˙kolejnych manifestacji mogą ulec zmianie.
 

Z poważaniem,
 
 

            V-ce PREZES
Polskiego Radia Obywatelskiego
 
 

       /-/ Krzysztof Gaudnik