|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


RADIO ŻYCIA NABIERA ROZMACHU
 
 
   

    Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej otrzymał przydział dodatkowych częstotliwości radiowych.
 
    Dzięki temu użytkownicy ratunkowej sieci radiowej o nazwie RADIO ŻYCIA mają do dyspozycji dodatkowy kanał rezerwowy. Będzie on służył do prowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji, gdy np. kanał zasadniczy będzie zajęty inną akcją.

    Ratownicy otrzymali do swojej dyspozycji jeszcze jeden kanał w paśmie przeznaczonym dla firm RADIO-TAXI, który będzie służył m.in. jako kanał ratunkowy dla taksówkarzy, których firmy aktualnie otrzymują w tym paśmie nowe przydziały. Taksówkarze będą mogli zatem uzyskiwać zezwolenia na korzystanie z RADIA ŻYCIA przy pomocy swoich firmowych radiotelefonów, wystarczy bowiem zaprogramować w nich ten kanał.
 
    RADIO ŻYCIA stało się zatem jeszcze bardziej atrakcyjne i skuteczne jako środek wzywania pomocy.
 
    Jak można uzyskać zezwolenie na korzystanie z RADIA ŻYCIA?  Sprawa jest prosta. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek o zarejestrowanie w sieci i wydanie zezwolenia. Wniosek taki można złożyć w dowolnym terenowym Sztabie Ratownictwa SKSR  lub bezpośrednio w biurze Krajowego Sztabu Ratownictwa SKSR.

    Ważne jest to, że siecią kieruje stowarzyszenie społeczne i nikt na niej nie zarabia. Użytkownicy płacą jedynie niewielką składkę roczną na rzecz stowarzyszenia. Ze składek tych są pokrywane koszty, jakie ponoszą Sztaby Ratownictwa SKSR tzn. opłaty za telefon, czynsz, prąd, naprawy sprzętu itp.
 
    W sieci tej panuje porządek, nikt nie przeszkadza, nie ma też zakłóceń. RADIO ŻYCIA ma zasięg ok. 60 km.

    Bywają wprawdzie przypadki, gdy jeden użytkownik zamieni z drugim kilka słów (zwłaszcza kierowcy na trasach), ale tylko na kanale rezerwowym. Robią to w ramach sprawdzenia łączności. Rozmowy te natychmiast milkną, gdy kanał ten jest  potrzebny do akcji ratunkowej.

    Sami ratownicy twierdzą, że nie stanowi to problemu, bowiem np. w sieciach Policji, Pogotowia Ratunkowego, czy Straży Pożarnej podobne przypadki także mają miejsce i nie powodują utrudnień w działaniu tych sieci. Ważne jest to, aby wszyscy pamiętali, do czego sieć ta ma służyć.
 
    Nieodpowiedzialnym użytkownikom można cofnąć zezwolenie, co niewątpliwie stanowi czynnik dyscyplinujący. Użytkownicy sieci jednak sami dbają o to, aby panował w niej porządek, leży to bowiem w ich własnym interesie.