| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


CZY POLICJA MA PRAWO SKONTROLOWAĆ
ZEZWOLENIE NA RADIOTELEFON
 
 

    Policjanci są uprawnieni do kontrolowania zezwoleń na CB RADIO. W przypadku nie posiadania przez kontrolowanego zezwolenia są uprawnieni do zatrzymania radiotelefonu na wypadek orzeknięcia jego przepadku przez sąd.

    Zakładanie lub używanie radiotelefonu CB bez zezwolenia jest przestępstwem, za które na podstawie art. 75 Ustawy o łączności grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Co prawda jeszcze się nie zdarzyło i pewnie nie zdarzy aby kara pozbawienia wolności za to przestępstwo została orzeczona, jednak kary grzywny i przepadku radiotelefonu już były. Warto zatem posiadać zezwolenie na swój radiotelefon.

    Prawdą jest to, że często kontrolujący policjanci nie są dokładnie zorientowani w przepisach o łączności i CB-stom nieraz się podczas takiej kontroli "upiecze". Jednak nie warto na to liczyć.

    Warto wiedzieć, że obowiązek dotyczy posiadania zezwolenia w ogóle, a nie posiadania go przy sobie. Jeżeli zatem podczas kontroli na drodze ktoś oświadczy, że posiada zezwolenie, a jedynie nie ma go przy sobie to policjant nie powinien zatrzymywać radiotelefonu. Oświadczenie takie ma w tym przypadku moc prawną i powinno być honorowane. Składający je poniesie odpowiedzialność prawną jeżeli oświadczenie takie będzie niezgodne ze stanem faktycznym.

    W praktyce jednak zdarza się, że policjanci w przypadku braku zezwolenia zatrzymują radiotelefon. Warto zatem wozić zezwolenie przy sobie aby uniknąć ewentualnych kłopotów, zwłaszcza gdy wybieramy się w dalszą drogę.