| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


WYJAŚNIENIE SPRAWY CZĘSTOTLIWOŚCI "ARIADNY"


Ponad pięć lat twał spór o to, czy Obrona Cywilna miała prawo wyznaczyć częstotliwości profesjonalne dla Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej. W trzech przypadkach doszło nawet do postawienia w stan oskarżenia społecznych ratowników za to, że ratując życie ludzkie używali częstotliwości radiowych, które im wyznaczyło Szefostwo Obrony Cywilnej Kraju.

Feliks Dela - Szef Obrony Cywilnej Kraju, a także niektórzy Pracownicy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej twierdzili, że w 1992 roku Obrona Cywilna bezprawnie wyznaczyła dwie profesjonalne częstotliwości dla realizacji przez Społeczną Krajową Sieć Ratunkową zadań na rzecz Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

Społeczni ratownicy stali na stanowisku, że wszystko było zgodne z prawem. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa na mocy podjętych w 1992 roku decyzji stała się elementem Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Obrony Cywilnej. Przedmiotowe częstotliwości są przydzielone Obronie Cywilnej i ma ona pełne prawo do określania szczegółowego zakresu i sposobu ich wykorzystywania.

Pismem z dnia 24 sierpnia 1998 roku Wiceminister Łączności Pan Marek Rusin ostatecznie zakończył trwającą od kilku lat dyskusję.  Jednoznacznie potwierdził, że resort spraw wewnętrzych i administracji, w skład którego obecnie wchodzi Obrona Cywilne Kraju jest kompetentnym do określania sposobu i zakresu wykorzystywania  przedmiotowych częstotliwości. Treść tego pisma publikujemy poniżej. Ze względów formalnych w miejsce określenia częstotliwości wstawiamy "***,***".
                   
MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI
    PODSEKRETARZ  STANU

Warszawa, 1998.08.24

 
 

Szanowny Pan
Jerzy Płókarz

Prezes Zarządu Głónego
PL - CB RADIO
 
 
 

Szanowny Panie Prezesie.
 

W nawiązaniu do Pana pisma, nr SR-1779/1998, z dnia 18 sierpnia 1998 r. uprzejmie informuję, że wspomniane w Pana Piśmie częstotliwości ***,*** MHz, oraz ***,*** MHz zostały przydzielone Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu ich wykorzystania przez podległe mu jednostki organizacyjne dla zaspokajania ich potrzeb. Szczegółowe określenie zakresu i sposobu wykorzystywania przydzielonych częstotliwości, w ramach dokonanego przydziału, leży w kompetencji organu, któremu przydzielono częstotliwości.
 

Łączę wyrazy szacunku
 
 
 

PODSEKRETARZ  STANU
 

     dr inż. Marek Rusin
 
 


Może wreszcie teraz, kiedy już wyjaśniło się, że Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa działa zgodnie z prawem Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju zamiast utrudniać zacznie wspierać działania społecznych ratowników.

Warto przypomnieć, że Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa obejmuje swoim zasięgiem teren całej Polski. Jej funkcjonowanie umożliwia wykorzystywanie informacji przekazywanych przez ponad milionową rzeszę użytkowników CB RADIO. Działa w niej siedmiotysięczna rzesza społecznych ratowników, którzy pisemnie zobowiązali się stawić do dyspozycji w razie wezwania ich do wzięcia udziału w prowadzonej akcji ratunkowej.

Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa dyponuje dużym potencjałem ludzkim i sprzętowym, który w razie potrzeby można przemieszczać w rejon prowadzonej akcji ratunkowej. Na co dzień załatwia wezwania o pomoc w przypadkach zawałów serca, wypadków, a także napadów, włamań, kradzieży samochodów itp.  Stanowi zatem istotny wkład społeczeństwa w poprawę ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego.