| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO



SPOŁECZNI RATOWNICY DZIAŁAJĄ W POWODZI



INFORMACJA Z WARSZAWY

Fala kulminacyjna dotarła do Warszawy w sobotę 25.04.1998r około godziny 20,00. Wojewódzkie Centrum Nasłuchów Radiowych Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej zbierało informacje o sytuacji na terenach przyległych do Wisły. Około godziny 21,30 w naszej sieci ratunkowej odebraliśmy informację, że Wisła zalała bulwar spacerowy wzdłuż wisłostrady w rejonie mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Mimo zalania terenu przez wody Wisły, stojące tam latarnie były wciąż zapalone. Taki stan rzeczy powodował potencjalne zagrożenie, że ktoś może zostać porażony. O zaistniałej sytuacji powiadomiono Służbę Dyżurną Wojewody Warszawskiego oraz Dyżurnego Inżyniera Miasta.



INFORMACJA Z LUBLINA

Po ogłoszeniu stanu alarmu powodziowego o g 12:00 dn. 23 kwietna br. przez Wojewodę Lubelskiego, zostały postawione w stan gotowości siły i środki będące w dyspozycji Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w Lublinie. Po otrzymaniu prośby ustnej o skierowanie pomocy w rejon Wilkowa n/Wisłą, o godzinie 15:00  wysłano tam dwa samochody ze sprzętem łączności i operatorami. Na miejscu realizowano wszystkie zadania zlecone przez dowodzącego akcją ratunkową oraz inne wynikające z aktualnej sytuacji. Udział czynny zakończono o godzinie 12:00 dn. 26 kwietnia br. Na miejscu pozostawiono część sprzętu niezbędnego do zakończenia działań. Powrót do bazy nr 2 na terenie Lublina nastąpił o godzinie 13:00 tego samego dnia. Strat nie zanotowano. Koszty ekspedycji utrzymano przewidywanych granicach. Zostanie zorganizowany jeszcze jeden wyjazd w rejon działań dla dopełnienia pozostałych spraw.