| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI  ZG PL-CB RADIO
Z  PREZESEM  ZK  PAR
 

    W dniu 28 stycznia 1998r odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Polskiego Radia Obywatelskiego z Prezesem Zarządu Krajowego PAR Panem Krzysztofem Kwietniem.

    W trakcie spotkania omówiono następujące sprawy:

1.Brak podstaw prawnych do odmowy wydawania zezwoleń na używanie radiotelefonów pracujących w modulacji AM lub SSB.

2.Ustawiczne, wieloletnie przekraczanie przez PAR ustawowych terminów załatwiania spraw  na przykładzie przydziału częstotliwości dla Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

3.Możliwości współpracy Społecznych Komisji Eterowych PL-CB RADIO z jednostkami terenowymi PAR.
 
 

    Jak się dowiedzieliśmy Prezes ZG PL-CB RADIO po tym spotkaniu skierował do Pana Marka Rusina, Wiceministra Łączności pismo, którego treść publikujemy poniżej:
 


P L - C B   R A D I O

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

CZŁONEK EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION

European Telecomunications Standards Institute (ETSI) member

ZARZĄD GŁÓWNY

ŁÓDŹ , ul. Piotrkowska  238

skr.poczt 32; 90-954 Łódź-4; Tel. * 48 42 370474 ; FAX * 48 42 370464

E-mail:biuro@plcb.org     <-INTERNET->     URL:www.plcb.org

 

Łódź, dnia 29 stycznia 1998r

 
 
Pan
Marek Rusin
Wiceminister Łączności
 

    Szanowny Panie Ministrze.

    Jak Panu Ministrowi wiadomo w dniu 28 stycznia 1998 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Radia Obywatelskiego z Prezesem Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
 
    Podczas tego spotkania Pan Krzysztof Kwiecień poinformował nas, że bezpośrednią przyczyną wystąpienia przypadków naruszenia prawa poprzez nie wydawanie aktualnie w kraju zezwoleń na pracę modulacją AM i SSB jest fakt, że Pan Minister nie odwołał do dnia dzisiejszego polecenia Ministerstwa Łączności o takim właśnie postępowaniu.

    Prezes ZK PAR przedstawił stanowisko, że generalnie zgadza się z naszymi argumentami i pilnie skieruje do Pana Ministra wniosek o cofnięcie wydanego mu zakazu wydawania przedmiotowych zezwoleń.
 
    Uprzejmie prosimy o pilne ustosunkowanie się do takiego stanowiska. Jest to potrzebne do publicznego komunikatu o wynikach przedmiotowego spotkania.
 
    Polskie Radio Obywatelskie wnosi o nie określanie czasu do kiedy takie zezwolenia będą wydawane. Określenie takie byłoby wyprzedzaniem faktów. Na dzień dzisiejszy europejskie normy dopuszczają używanie modulacji AM i SSB i nie wiadomo jeszcze czy w ogóle ten rodzaj modulacji zostanie wycofany. Na razie wycofanie tych modulacji jest jedynie wnioskowane przez przemysłowców i administrację łączności z Niemiec, a kraje które takiemu naciskowi uległy spowodowały na swoim terenie fakt występowania wielotysięcznych rzeszy użytkowników pracujących bez zezwolenia i straty dla swoich budżetów.
 
    Ponadto, mimo wieloletniego okresu załatwiania sprawy, Prezes ZK PAR nie był na tym spotkaniu przygotowany do zaproponowania przydziału częstotliwości dla Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.
 
    Uprzejmie prosimy o pilne rozwiązanie tego problemu.
 
    Z wyrazami szacunku,
 

            P R E Z E S
Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 
 

       /-/  Jerzy Płókarz


    Nam nasuwa się pytanie czy Prezes  ZK PAR  naprawdę potrzebuje polecenia Ministra Łączności do tego aby wycofać swoje zarządzenie, które w sposób oczywisty łamie prawo i naraża obywateli na niepotrzebne uciążliwości i straty?