| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


MODULACJA  AM  -  PAR W DALSZYM CIĄGU ŁAMIE PRAWO
 
 

    Od początku roku 1998 działając na podstawie zarządzenia 1/97 Prezesa ZK PAR Zarządy Okręgowe Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej odmawiają wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie radiotelefonów CB pracujących modulacją AM. Zdaniem stowarzyszenia jest to działanie bezprawne. Zarządzenie jest bowiem dokumentem regulującym sprawy wewnątrz przedsiębiorstwa, nie ma ono mocy ogólnie obowiązującej i nie stanowi prawa. Zgodnie z nową Konstytucją RP prawo stanowić może jedynie Sejm poprzez ustawy, Prezydent poprzez dekrety oraz Minister poprzez rozporządzenia. 14 grudnia 1997 roku Stowarzyszenie PL-CB RADIO złożyło na ręce Pana Marka Rusina, Wiceministra Łączności RP, list otwarty do Pana Marka Zdrojewskiego Ministra Łączności RP o następującej treści:
 
    " PL-CB RADIO nie widzi możliwości wycofania modulacji AM i SSB. U postaw takiego poglądu leży kilka przyczyn m.in. to, że mamy w Polsce tysiące radiotelefonów pracujących tylko tymi emisjami. Niezależnie od tego modulacja AM jest podstawową emisją używaną w Polsce z uwagi na bardzo duży poziom występujących w eterze zakłóceń przemysłowych.

    Praktycznie na dzień dzisiejszy wycofanie modulacji AM i SSB niemal zlikwidowałoby łączność CB w kraju. Nie możemy się też absolutnie zgodzić z zakazem prowadzenia łączności z zagranicą.

    W obecnym stanie prawnym prowadzenie takich łączności nie jest zabronione. Natomiast co do limitu mocy uważamy, że musi on generalnie pozostać na poziomie 4 W.
 
    Wszystko to stanowi dosłownie fundament łączności CB i dokonywanie tutaj jakichkolwiek zmian byłoby niczym innym jak próbą ograniczenia prawa obywatela do swobodnego porozumiewania się przy pomocy CB radio.
 
    Dlatego też PL-CB RADIO w żadnym wypadku nie odda tylu naszych zdobytych już elementów demokracji. Wykorzystamy do tego dosłownie wszystkie dostępne nam środki do akcji protestacyjnej włącznie."

 
    Jak się dowiedzieliśmy, 28 stycznia br w Warszawie odbędzie się spotkanie Pana Krzysztofa Kwietnia Prezesa Zarządu Krajowego PAR z przedstawicielami stowarzyszenia PL-CB RADIO.
 

Tylko człowiek bardzo naiwny albo całkowicie niezorientowany może naszym zdaniem uważać, że ponad milionowa rzesza Polaków wyrzuci swoje sprawne radiotelefony do kosza na śmieci tylko po to, żeby zaraz kupić sobie nowe, gorsze i to od konkretnego producenta. Wiadomo bowiem, że tylko rynek niemiecki produkuje radiotelefony wyłącznie z modulacją FM.