|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


KANAŁ 9 W POZNANIU
 

    W Poznaniu od około 2 lat, na na kanale 9 prowadziła nasłuch grupa CB-stów niezrzeszonych w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej. Ich działania wypełniały lukę powstałą po "wykruszeniu" się z 9-ki nasłuchowców działających w ramach Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów CB w Poznaniu - członka zbiorowego PL-CB RADIO, którzy kilka lat przed powstaniem tej grupy, wspólnie z Zarządem Głównym PL-CB RADIO doprowadzili do zainstalowania radiotelefonów CB w poznańskiej Straży Pożarnej i Pogotowiu Ratunkowym.

    Niedawno ratownicy z Poznania złożyli do Sztabu Krajowego wniosek o powołanie Rejonowego Sztabu Ratownictwa SKSR. Sztab taki został powołany, a szefem jego został Piotr Awuku - ratownik z Poznania. Nowopostała grupa prężnie zabrała się do pracy. Organizują lokal oraz pierwszy kurs dla społecznych ratowników przedmedycznych.

    Cieszymy się, że w Poznaniu Kanał Ratunkowy ma już właściwego gospodarza.

    Dla prawidłowego funkcjonowania sieci ratunkowej nie wystarczy jedynie móc odebrać sygnał wezwania o pomoc. Operator Łączności Ratunkowych musi potrafić uzyskać od zgłaszającego (często bardzo zdenerwowanego wydarzeniem) odpowiedni wywiad, który pozwoli profesjonalnej służbie ratunkowej od razu skierować na miejsce zdarzenia właściwe siły i środki. Od tego często zależy skuteczność akcji ratunkowej.
 
    Operator taki powinien też posiadać odpowiednie wiadomoci z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Tylko wówczas będzie potrafił udzielić wskazówek dotyczących postępowania z ofiarą do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego. Jakże często od właściwego udzielenia kilku takich wskazówek zależy życie ludzkie.

    Sieć ratunkowa ma to do siebie, że powinna działać na terenie całego kraju według ściśle określonych, jednolitych zasad. W ratownictwie nie może być "partyzantki" bowiem wówczas zamiast pomóc można przez przypadek zaszkodzić.

    Swoje znaczenie ma też fakt działania w ramach ogólnopolskiego systemu. Jest się wtedy branym pod uwagę w przypadku działań przy zagrożeniach na większą skalę.

    Działając w ramach Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Koledzy z Poznania mogą skorzystać z szeregu uprawnień, i możliwości które ma w swojej dyspozycji ogólnopolska organizacja.

    Grupa ta automatycznie będzie brała udział w ustaleniach dotyczących zasad działania  naszej sieci ratunkowej oraz możliwość udziału w naradach krajowych, wymianie doświadczeń pomiędzy ratownikami z różnychrejonów kraju itd.

    Kanał Ratunkowy SKSR w paśmie obywatelskim jest siecią otwartą dla wszystkich i każdy użytkownik radiotelefonu CB może i powinien pomóc w przekazaniu wezwania, które odbiera, a które nie jest słyszalne przez stację czy to Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej czy też profesjonalnej służby ratowniczej - prowadzącej nasłuch w tej sieci zgodnie z zawartymi na szczeblu krajowym ustaleniami. Jednak jeżeli stacja nasłuchowa Sztabu Ratownictwa SKSR odbiera wezwanie o pomoc to pozostałe stacje powinny bezwzględnie podporządkować się jej poleceniom. Należy pamiętać, że przeszkadzanie tej stacji może być zakwalifikowane jako przeszkadzanie w działaniach mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiegto, a to jest już - zgodnie z kodeksem karnym - czyn karalny.