| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


SPOTKANIE WICEPREMIERA JANUSZA TOMASZEWSKIEGO
Z PRZEDSTAWICIELANI JEDNOSTEK
SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ SIECI RATUNKOWEJ
 
 

    W dniu 14 grudnia 1997r odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli jednostek Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej z Wicepremierem Januszem Tomaszewskim. Wicepremier przybył na spotkanie wraz z małżonką. W spotkaniu uczestniczył ponadto Wiceminister Łączności Marek Rusin.
 
    Społeczni ratownicy przedstawili szereg problemów z jakimi borykali się przez okres ostatnich kilku lat. Wyrazili wdzięczność Wicepremierowi, że okazał zainteresowanie ich działalnością. Przedstawiono również problemy dotyczące postępowania pracowników resortu łączności.
 
    W swoim wystąpieniu Wicepremier podziękował społecznym ratownikom za ich udział w akcji przeciwpowodziowej, a ponadto m.in. zapewnił, że resort spraw wewnętrznych w najbliższym czasie zajmie się przedstawionymi problemami. Wyraził potrzebę odpowiedniego uregulowania zasad współpracy Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej z systemem państwowym.
 
    Wiceminister Łączności Marek Rusin zadeklarował natomiast szybkie rozwiązanie problemów związanych z korzystaniem przez Społeczną Krajową Sieć Ratunkową z częstotliwości w paśmie profesjonalnym oraz podjęcie w najbliższym czasie rozmów ze stowarzyszeniem w sprawie przedstawionych przez społeczników zarzutów dotyczących nieposzanowania prawa przez pracowników Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
 
    Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Wojciech Maksymowicz, nie mogąc osobiście wziąć udziału w spotkaniu przesłał ratownikom list, w którym podziękował społecznym ratownikom za zaangażowanie w działalności ratującej wiele istnień ludzkich.