| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty|


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO WOJNA O ANTENY
 

Każdy wie, że dla prawidłowego funkcjonowania radiotelefonu w paśmie obywatelskim umieszczenie anteny na dachu budynku jest niezbędne. Członkowie stowarzyszenia PL-CB RADIO, którzy jednocześnie często są społecznymi ratownikami, natrafiają na różne przeszkody, które uniemożliwiają utrzymywanie łączności.

Napisał do nas kolega Zbyszek:
 
"- Proszę o natychmiastową pomoc oraz poradę prawną w sprawie instalowania masztów antenowych i anten radiotelefonów CB-radio na dachach budynków.
 
Otóż usłyszałem, iż aby zamontować maszt z anteną CB na dachu budynku, w którym mieszkam, muszę posiadać zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest zarządcą tego budynku. Przed jakimkolwiek montażem byłem na rozmowie z prezesem tejże spółdzielni. Poinformowałem go, że mam zamiar postawić na dachu maszt wraz z anteną CB. Odpowiedź była negatywna.
 
Według prezesa spółdzielni wszyscy, którzy mają coś wspólnego z CB, powinni postawić w centrum miasta JEDNĄ ANTENĘ ZBIORCZĄ!!! Przewody do domu to już nam zostaną pociągnięte i zainstalowane. Na takie stwierdzenie zabrakło mi po prostu słów. Skoro nie otrzymałem zgody ustnej na montaż anteny na dachu, postanowiłem zainstalować ją na balkonie. Niestety mieszkam na pierwszym piętrze. Za zgodą sąsiada z czwartego piętra przymocowałem do jego balkonu maszt, co pozwoliło mi wyjść z podstawą anteny ponad 1 metr nad poziom dachu.

Po pewnym czasie złożyłem do Spółdzielni Mieszkaniowej pisemną prośbę o pozwolenie zamontowania masztu na dachu. Niestety do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie otrzymałem. Proszę o pomoc."
 
W odpowiedzi na list kolegi Zbyszka, Zarząd Główny PL-CB RADIO wyjaśnił co następuje:
 

"-Art.684 kc stanowi, że korzystający z lokalu może w nim założyć telefon, radio i inne podobne urządzenia, a takim jest właśnie radiotelefon CB. Zainstalowanie anteny na dachu budynku jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania CB-radio. Przepisy prawa spółdzielczego oraz Kodeksu Cywilnego nie przewidują opłat na rzecz właścicieli budynków za zainstalowanie przez użytkowników na własny koszt anten telewizyjnych i radiofonicznych na budynku. Żądanie opłat byłoby uzasadnione jedynie w przypadku, gdyby właściciel budynku montował je na własny koszt i prowadził ich konserwację oraz naprawy, a posiadacz urządzenia tylko z nich korzystał."
 
Kolega Zbyszek ponownie zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o zgodę na montaż masztu i anteny CB na dachu budynku, w którym mieszkał. Niestety i tym razem nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Brak zainteresowania ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej uznał więc za zgodę i pisemnie poinformował o tym zarząd w/w spółdzielni. W piśmie zobowiązał się jednocześnie, że montaż zestawu antenowego zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami bhp oraz przeciwpożarowymi i w żaden sposób nie będzie zagrażał bezpieczeństwu posesji.
 
Po ponad roku od chwili zamontowania masztu i anteny na dachu budynku, Zbyszek z przerażeniem zauważył, że instalacja "zniknęła w tajemniczych okolicznościach". Zawiadomił o tym fakcie policję i następnego dnia został poinformowany, iż demontażu dokonała...Spółdzielnia Mieszkaniowa. Policja nie uznała więc tego zdarzenia za kradzież.
 
Zbyszek nie otrzymał od spółdzielni żadnej informacji na temat aktualnego "miejsca pobytu" swojej własności. W związku z tym ponownie zwrócił się do stowarzyszenia PL-CB RADIO z prośbą o pomoc.

W piśmie skierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Główny PL-CB RADIO stwierdził m.in.:
 
"-Działając w imieniu członka naszego stowarzyszenia wzywamy waszą spółdzielnię do dobrowolnego naprawienia wyrządzonej szkody na rzecz w/w polegającej na zniszczeniu i zagarnięciu jego instalacji antenowej będącej integralną częścią urządzenia radiowego zainstalowanego w mieszkaniu. W przypadku nie spełnienia powyższego stowarzyszenie nasze zmuszone będzie złożyć w prokuraturze żądanie ścigania osób odpowiedzialnych za popełnienie przestępstwa polegającego na samowolnym naruszeniu stanu posiadania oraz spowodowania istotnych strat majątkowych na szkodę członka naszego stowarzyszenia."
 
Dzięki tej interwencji kolega Zbyszek odebrał od spółdzielni zagarnięty sprzęt tj. antenę CB i maszt antenowy. Postanowił ponownie zamontować instalację na dachu budynku, dokładnie w tym samym miejscu, co przedtem.