| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 

PODZIĘKOWANIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

 
 

    Jak się dowiedzieliśmy Minister Łączności w dniu 29 sierpnia 1997r podobno podpisał pismo o liczbie dziennika: DRR-RU-069-535-560-97 skierowane do wszystkich użytkowników pasma obywatelskiego biorących udział w akcji przeciwpowodziowej, które zawiera następującą treść:
 

    "Szanowni Państwo.

    W dniach wielkiej tragedii narodowej, która rozgrywała się na terenach opanowanych przez nieposkromiony żywioł, zarówno w dorzeczu Odry jak i Wisły, najważniejszą sprawą była olbrzymia więź ogólnoludzka, która ukierunkowana była na ratunek ludzi i mienia. Wśród rzeszy ludzi, którzy ruszyli na ratunek, dając z siebie wszystko, byliście Wy - operatorzy stacji pracujących w paśmie obywatelskim, harcerze oraz koledzy amatorzy-krótkofalowcy. Dzień i noc, nie bacząc na trudy i znój, prowadziliście swoją pracę - bez wytchnienia utrzymywaliście łączność na terenach zalanych (często jedyną, gdy zawiodły wszelkie inne profesjonalne jej środki), przekazywaliście informacje do Sztabów Przeciwpowodziowych, kontaktowaliście ze sobą ludzi i instytucje, które tego potrzebowały. Pracowaliście bez odpoczynku, nie myśląc o nagrodach czy też wyróżnieniach. Teraz, gdy opadła i woda i emocje, przyszedł czas na podsumowanie działalności. Wykonaliście piękną ogólnoludzką pracę - i za to składam Wam wszystkim serdeczne podziękowania.

Zasyłam Wszystkim amatorskie 73!

Andrzej Zieliński - Minister Łączności
(SP5 LVV)"
 

    To ładnie ze strony Pana Ministra, że napisał podziękowanie. Zastanawiający jest jedynie fakt, że pismo o powyższej treści nie dotarło do Zarządu  Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w ramach, której tysiące CB-stów i krótkofalowców przyczyniało się podczas powodzi do ratowania ludzi i mienia.

    Przykre jest też to, że Minister Łączności  nie skorzystał z zaproszenia, które społeczni ratownicy-radiowcy przekazali mu wraz z dołączonymi kilkudziesięcioma podziękowaniami dla  naszej Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej od lokalnych władz z zalanych terenów. Nikt z tego resortu nie raczył przyjść na Krajowe Zebranie Szefów Społecznej Sieci Ratunkowej, podsumowujące akcję przeciwpowodziową i społeczni ratownicy po raz kolejny czuli się zlekceważeni przez rząd.

    Ponieważ liczba 73 jest jedynie skrótem w telegrafii... 

    Radiomatorskie pozdrowienia ! - Panie Ministrze...

 
Jerzy Płókarz - Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej
(SP7 VVZ)