|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty|


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIOKRAJOWE ZEBRANIE SZEFÓW KSR PL-CB RADIO

 
 

     W dniu 14 września 1997r w Warszawie odbyła się krajowa narada Szefów Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO z terenu całego kraju.

    Wystąpienie Prezesa ZG PL-CB RADIO, otwierające naradę.

     W trakcie tej narady podsumowano działania naszej Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej podczas powodzi.

     Przybyli na to spotkanie Koleżanki i Koledzy zrelacjonowali olbrzymie poświęcenie ratowników-radiowców w czasie działań przeciwpowodziowych. Podkreślano olbrzymie zaangażowanie kobiet działających w sieci ratunkowej.

     Do stowarzyszenia naszego wpłynęły dziesiątki podziękowań od władz lokalnych z terenów dotkniętych powodzią. Burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast oraz wojewodowie wyrazili w nich wdzięczność naszym społecznym ratownikom za ich pomoc. Podziękowania te często zawierają stwierdzenie,  że bez pomocy naszych ratowników władze te nigdy nie byłyby w stanie zdziałać tyle, ile zdziałały mając do dyspozycji naszą radiową sieć ratunkową.

     Na zebranie to, mimo skierowanego przez społeczników zaproszenia, nie przybył Premier i minister Leszek Miller, ani nikt inny z ich urzędów, nie było też nikogo z Urzędu Obrony Cywilnej Kraju. Nikt z przedstawicieli Rządu RP nawet nie powiedział społecznikom prostego słowa dziękuję za ich olbrzymie poświęcenie.

    Czy zatem Rząd lekceważy społeczników? Leszek Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapytany przez społecznych ratowników na jednym ze spotkań wyborczych o to, dlaczego nie było go na tej naradzie odpowiedział, że urzędnicy z ministerstwa nie przekazali mu tego zaproszenia.

     Społeczni ratownicy wyrazili swoją obawę, że kolejna (bo przecież nie pierwsza) tragedia jaka dotknęła nasze społeczeństwo niczego nie nauczyła pracowników administracji państwowej oraz o to, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa obywateli ponownie odejdą na dalszy plan.

     Piętnastoosobowa delegacja Szefów KSR PL-CB RADIO udała się Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gdzie złożono petycję do Premiera.

    Obecni na spotkaniu przedstawiciele Prezydenta RP  i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej bardzo pozytywnie ocenili działania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

     Uczestnicy narady pozytywnie odebrali zapowiedzianą ostatnio przez Prezydenta RP inicjatywę ustawodawczą "Ustawy o przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi i środowiska".

         Poruszano problem niewłaściwego, zdaniem ratowników-radiowców, rozdziału przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej środków finansowych   przeznaczonych na wspieranie organizacji pozarządowych. Ministerstwo to corocznie rozdysponowuje na ten cel setki miliardów st. zł. W wyniku tego rozdziału jedne organizacje otrzymują zawrotne kwoty inne zaś (jak w przypadku Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO) ani złotówki - mimo, że ich   działalność przynosi olbrzymie udokumentowane efekty w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i Administracji nie ustosunkował się do tych wypowiedzi.

     Społecznicy podnosili, że dziennikarze przemilczają w swoich publikacjach fakt, że na wielu terenach podczas powodzi społeczni ratownicy-radiowcy zapewniali jedyną łączność. Wyrażali swoje oburzenie na fakt omijania przez masmedia tematu niewłaściwego postępowania podczas powodzi Szefa Obrony Cywilnej Kraju Pana Feliksa Deli. Wyrażano obawę, że resort spraw wewnętrznych steruje mediami i to w sprawach dotyczących bezpieczeństwa obywateli - czyli szczególnie ważnych.
 
 

Odpowiedź Rządu na petycję.