| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

 

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

 
 

Łódź, dnia 24 października 1998r

 
 

Pan
Marek Zdrojewski
Minister Łączności
 

    Wobec lekceważenia przez administrację państwową spraw bezpieczeństwa obywateli, nieskutecznych działań Policji oraz braku reakcji na wiele naszych wystąpień ogłaszamy

 

Ogólnopolską Akcję Protestacyjną

 
    Domagamy się:

1.Wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników administracji państwowej, w tym Pana Krzysztofa Kwietnia - Prezesa Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, odpowiedzialnych za paraliżowanie działań Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej i niewłaściwe załatwianie spraw obywateli.
 
2.Załatwiania spraw przez PAR w sposób zgodny z interesem społecznym i słusznym interesem obywateli do czego jest zobowiązana w art 7 kpa.
 
3.Natychmiastowego załatwienia wszystkich spraw, w których administracja od lat unika wydania decyzji naruszając w ten sposób obowiązujące przepisy prawa.
 
4.Publicznego rozliczenia pobieranych przez PAR zbyt wysokich opłat za badanie radiotelefonu i ustalenie wysokości tych opłat na uczciwym poziomie.
 
5.Honorowania wszystkich badań dopuszczających radiotelefon do używania na terenie RP.
 
6.Rozszerzenia pasma obywatelskiego.
 
    Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa ratuje życie ludziom, którzy ulegli wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu (zawały serca itp.), czy też zostali napadnięci.
 
    Zwracamy się do całości polskiego społeczeństwa o poparcie naszej akcji protestacyjnej.
 
 

 
              P R E Z E S
Społecznej Sieci Ratunkowej
 
 

        /-/ Jerzy Płókarz