| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 
 
MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI
PLAC MAŁACHOWSKIEGO 2
     00-940 WARSZAWA

Warszawa, 1997.03.17

GM-AS 0540/229/97
 
 
 

Zarząd Krajowy
Państwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej
 
 

    Gabinet Ministra przesyła w załączeniu trzy pisma Pana Jerzego Płókarza Prezesa Zarządu Głównego PL-CB RADIO otrzymane dnia 12 marca br., które są skargą na Pana Tadeusza Górkę Dyrektora Zarządu Okręgowego PAR Katowice.
 
    Prosimy o rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi Zainteresowanemu, z kopią dla GM-AS.
 
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU
 

    mgr Ksawery Myroba
 

zał: 4
 

Otrzymuje:
Pan Prezes Jerzy Płókarz
PL-CB RADIO
ul. Piotrkowska 238
90-954 Łódź

GAZ 45-36/2