| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

 

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Łódż, dnia 12 października 1998r

 
 
 
 

Pan
Marek Zdrojewski
Minister Łączności
 
 

    Szanowny Panie Ministrze.
 

    Pragniemy przypomnieć, że nasze odwołanie z dnia 14.01.1997 roku zawiera wniosek o przedłużenie okresu ważności przydziału częstotliwości i zezwolenia na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych (Decyzja PAR Nr 9265/A/A/96) z dnia 13 listopada 1996r - doręczona nam w m-cu styczniu 1997 roku.
 
    Przedmiotową częstotliwość oraz wnioskowane dodatkowe dwie częstotliwości przeznaczamy wyłącznie na cele ratunkowe.
 
    Określony w w/w decyzji termin ważności przypada na dzień 30 listopada 1998 roku.
 
    Zwracamy uwagę, że określenie powyższego terminu popada w sprzeczność z zawartym w decyzji tej zapisem "Decyzję wydaje się na okres 2 lat.....). Z zapisu tego wynika, że okres ważności przedmiotowej decyzji upływa po 2 latach od momentu doręczenia jej nam, a zatem w m-cu styczniu 1999 roku.
 
    Pomimo, że warunek złożenia wniosku o przedłużenie ważności przedmiotowej decyzji na minimum 1 miesiąc przed upływem terminu ważności spełniliśmy już prawie dwa lata temu, niniejszym pismem wniosek taki ponawiamy.
 
 
 
 
 
 
              P R E Z E S
Społecznej Sieci Ratunkowej
 
 

        /-/ Jerzy Płókarz