|strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


P L - C B   R A D I O

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

CZŁONEK EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION

European Telecomunications Standards Institute (ETSI) member

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

 
 

                                                   Łódż,dnia 1997.01.14

 

Minister Łączności
za pośrednictwem
Prezesa Zarządu Krajowego
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
 
 
 

    W związku z otrzymaniem decyzji Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej Nr 9265/A/A/96 z dnia 13.11.1996 doręczonej nam w dniu 8 stycznia 1997r Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO zgłasza, że zgodnie z informacjami przekazywanymi pisemnie do ZK PAR i Ministra Łączności już od roku 1992, Krajowa Sieć Ratunkowa PL-CB RADIO działa na terenie Polski.
 
    Używane w sieci radiotelefony spełniają warunki techniczne określone w Ustawie o łączności.

    Sieć obejmuje zgodnie z założeniami 66 stacji bazowych oraz 5.000 stacji przewoźnych i 5.000 stacji przenośnych.
 
    Z uwagi na ratunkowy charakter sieci liczba stacji ruchomych może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia liczby tych stacji będziemy Zarząd Krajowy PAR informowali wnioskując jednocześnie o dokonanie odpowiedniej zmiany w posiadanym przez nas zezwoleniu.

    W załączeniu przesyłamy treść Regulaminu Pracy Radiowej Sieci Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO.
 

    Z poważaniem,
 
 

                 P R E Z E S
Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 
 

            /-/  Jerzy Płókarz