| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


PISMO DO ZK PAR
 

 P L - C B   R A D I O

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

CZŁONEK EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION

European Telecomunications Standards Institute (ETSI) member

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

 

 Łódż,dnia 1995.08.22

 
 

Państwowa Agencja
Radiokomunikacyjna
Zarząd Krajowy
 
 
 

 W związku z otrzymaniem pisma Państwa z dnia 10.08.1995 L.dz.DSR RRL-430/86/95 (data wpływu 21.o8.1995r),uprzejmie informujemy:

1.Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO jest jednostką Stowarzyszenia PL-CB RADIO. W załączeniu przesyłamy wyciąg z Rejestru Stowarzyszeń oraz z protokołu posiedzenia Prezydium ZG PL-CB RADIO - stwierdzający powołanie przedmiotowego klubu. Ponadto Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO prowadzi swoje działania również w oparciu o ustalenia zawarte pomiędzy resortami Obrony Narodowej, Łączności, MZiOS i MSW, a naszym stowarzyszeniem. Kopie protokołów zawierających w/w ustalenia przekazaliśmy resortowi Łączności.

2.Nr statystyczny (REGON) naszego stowarzyszenia jest następujący:

                          P-1367990-765710000
                             29-1-963-47009
 

3.Numeru NIP stowarzyszenie nasze nie posiada z uwagi na to,   że jesteśmy organizacją czysto społeczną i nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej.

4.W przypadku gdyby resort łączności zamierzał przeznaczyć częstotliwości ***,*** i ***,*** MHz na inne cele niż funkcjonowanie Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB RADIO, uprzejmie prosimy o wydanie w tej sprawie formalnej decyzji zgodnej z art.104 i 107 kpa.

5.Jest nam wiadomo, że częstotliwości ***,*** i ***,*** MHz są w dyspozycji Obrony Cywilnej. Wcześniej wielokrotnie sygnalizowaliśmy ten fakt, przedstawiając m.in. pisemną decyzję Szefa Sztabu Obrony Cywilnej Kraju w sprawie wyznaczenia tych częstotliwości do celu realizowania przez Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO zadań na rzecz OC - pierwszy raz uczyniliśmy to już  w 1992r i nie spotkaliśmy się ze sprzeciwem resortu łączności.

To właśnie Państwo w trakcie ostatniego spotkania w Ministerstwie Łączności twierdziliście, że jest inaczej i w piśmie skierowanym  do nas przez Samodzielny Zespół d.s. Radiokomunikacji MŁ zażądaliście wystąpienia z wnioskiem o przydział tych częstotliwości - co też uczyniliśmy.

Nie naszą rolą jest rozstrzyganie kto dysponuje przedmiotowymi częstotliwościami. Stoimy jedynie na stanowisku, że od kilku lat w tych częstotliwościach działa Krajowa Sieć Ratunkowa PL-CB RADIO, wykonując zadania na rzecz Obrony Cywilnej (ale przede wszystkim na rzecz ratownictwa ogólnego i bezpieczeństwa społecznego), w  stworzenie  tej  sieci  społecznicy  włożyli  olbrzymi wkład pracy i społecznych środków finansowych.

Zatem próba likwidacji tej sieci godziłaby w ogólny interes społeczny bowiem sieć ta na codzień niesie pomoc całemu polskiemu społeczeństwu załatwiając wiele tysięcy wezwań z miejsc wypadków, nagłych zachorowań (zawały serca itp.), oraz w przypadkach powstania innych zagrożeń dla życia, zdrowia bezpieczeństwa, a także środowiska.

Odebranie tych częstotliwości praktycznie unieruchomiłoby tą sieć, do czego w żadnym razie nie wolno dopuścić albowiem skutkiem takiego kroku byłby - każdego dnia - brak możliwości ratownia wielu istnień ludzkich, dla wielu ludzi - nie posiadających możliwości wezwania pomocy inną drogą - byłby to po prostu wyrok śmierci.
 
 

Z poważaniem,
 
 
 

               P R E Z E S
Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 
 

           /-/  Jerzy Płókarz
 
 
 

Do wiadomości:
1.Minister Łączności Reczyspospolitej Polskiej,
2.Szef Sztabu Obrony Cywilnej Kraju.