| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


PISMO MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI
 
 

MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI
PLAC MAŁACHOWSKIEGO 2
      00-940 WARSZAWA

            ZR-53/024/94

1994.10.20

Zarząd Główny PL-CB Radio
ul.Piotrkowska 238, skr.32
90-954 Łódź

Pan Prezes J.Płókarz
 
 

W odpowiedzi na pismo Pana znak ZG-6/45/1994 z dnia 15 września 1994r, Ministerstwo Łączności przekazuje poniższe informacje:

1.Dziękujemy panu Prezesowi za przekazane nam kopie archiwalnych dokumentów dot. korespondencji PL-CB Radio z Ministerstwem Łączności oraz Statutu PL-CB Radio i dokumentów związanych z Krajowym Sztabem Ratownictwa PL-CB Radio.

2.Analiza całości dokumentów będących w posiadaniu Samodzielnego Zespołu ds. Radiokomunikacji wykazuje, że sporne kwestie polegają na nieporozumieniu i mogą one być w bardzo prosty sposób rozwiązane przez ich omówienie i wyjaśnienie /np. sprawy Obrony Cywilnej Kraju i kanału ratownictwa/.

3.Przychylając się do Pana sugestii, zapraszamy Pana na spotkanie do Ministerstwa Łączności pok.616 w dniu 5 listopada 1994 roku o godz. 12.00.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu z podaniem ilości Waszych przedstawicieli, którzy będą w nim uczestniczyli.
 

Z poważaniem,
 

                          NACZELNIK
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU d/s RADIOKOMUNIKACJI

                             (PODPIS NIECZYTELNY)

                    mgr inż. Zbyszko KUPCZYK