| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | wiadomości | komunikaty |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


 Mielec dn. 1997-10-10.

Wojewódzki Sztab Ratownictwa
           PL-CB RADIO
       województwa rzeszowskiego
             z siedzibą w Mielcu
 
 
 
 

Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO
Łódź
 
 

dotyczy: sprawozdanie z akcji przeciwpowodziowej.
 

I.

 

     Hasło "Powódź" rzadko słyszy się w mediach. Powodzie występują najczęściej gdzieś w świecie - w Argentynie, Paragwaju, w Chinach. Powódź w Polsce ? - w życiu - to niemożliwe. Rzeki uregulowane, wały porządne, mosty solidne, zapory konkretne - wszystkie warianty przewidziane - nic złego na pewno nie może się stać. Takie myślenie i takie podejście do problemu było aktualne w naszym regionie do dnia 11 lipca 1997 roku. Ostatnia wielka powódź nawiedziła nasz region dokładnie 63 lata temu i w ludzkiej pamięci zatarły się jej wspomnienia, większość naocznych świadków już nie żyje, a czas jaki upłynął rozmył grozę tamtego kataklizmu.

    Teraz natura brutalnie przypomniała się ze swoją gwałtownością, bezwzględnością i potęgą. Przemożna siła potężnie zaatakowała nocą, wyrządzając niesamowite szkody, niszcząc domy, topiąc inwentarz, pochłaniając niekiedy dorobek całego życia lub nawet kilku pokoleń. Na hasło "Pomoc powodzianom" ruszyły konwoje, transporty i ciężarówki z darami od firm, instytucji i zakładów. Jednocześnie ludność naszego miasta zaczęła znosić do wyznaczonych punktów to, co najbardziej potrzebne - odzież, konserwy, napoje. Ktoś przyniósł nawet słoik ogórków.

     Równie serdecznie przyjmowane były dary w postaci np. zabawki przyniesionej przez dziecko dla dziecka, jak i dar Pana Hablaska z Łodzi, który swoim samochodem dostarczył tonę (?) pierogów do kwatery powodzian w szkole w Woli Mieleckiej. Wiemy, że przekazanie tych pierogów miało wyciskającą łzy oprawę, kiedy dwie bezradne i nieszczęśliwe staruszki z zatopionej Otałęży pobłogosławiły dobroczyńcę znakiem krzyża.

     Ludzka solidarność jest najlepiej widoczna w takich właśnie sytuacjach.

     Istotne społeczne znaczenie miała pomoc, która przyjechała konwojami ciężarówek, gdzie w gre wchodziły tony towarów o milionowej wartości. Ale taka pomoc przychodzi po miesiącu lub dwóch.
 

II.

 

     Alarm powodziowy dla zagrożonych gmin naszego województwa tj. Czermin, Borowa, Gawłuszowice, został ogłoszony dnia 10 lipca 1997r. Rejonowy Sztab Przeciwpowodziowy został zawiązany dnia 11 lipca 1997r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borowej, który w tym czasie nie posiadał żadnych środków łączności radiowej, a jedynie trzy linie telefoniczne z koncentratora wyniesionego (CAW). Tego samego dnia tj. 11 lipca br. o godz. 18.00, Wojewódzki Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO z siedzibą w Mielcu ogłosił stan pełnej gotowości, całkowitą mobilizację ludzi i środków oraz zgłosił swoją gotowość do podjęcia wspólnych działań.

     Zaczęliśmy od współpracy z Komendą Rejonową Straży Pożarnej w Mielcu, z którą mamy podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy w celu ratowania życia ludzkiego i mienia. Mimo tego że w rejon powodzi oficer dyżurny RSK skierował cały posiadany sprzęt zarówno pływający jak i środki łączności, sytuacja  pierwszego dnia wyglądała nie najlepiej. Brakowało przede wszystkim radiotelefonów przenośnych, zapasowych pakietów akumulatorów na wymianę oraz środków transportu lądowego. Zaniepokojeni sytuacją podjęliśmy decyzję o użyczeniu posiadanych środków profesjonalnej łączności radiowej z dostępem do kanałów MSW oraz trzech kanałów własnych z możliwością ich wykorzystania w ilości: stacja bazowa zainstalowana w WSR Mielec, trzy stacje przenośne wraz z obsługą.  Użyczone środki zapewniały pewną, dobrą, skuteczną i niezawodną łączność, a co za tym idzie szybki przepływ informacji o stanie zagrożenia. Trzeba również nadmienić, że sprzęt jakim dysponujemy jest nowoczesny, w idealnym stanie technicznym, lekki, niewielkich rozmiarów. Ponadto użyczenia środków transportu drogowego w ilości wg potrzeb, użyczenia lekkich środków pływających (pontony) w ilości pięciu sztuk, łódek z napędem motorowym w ilości trzech sztuk, oraz jednego szybkiego ścigacza dwuosobowego - z przeznaczeniem do rozpoznania.

     Wszystkie użyczone środki zostały należycie wykorzystane i rozdysponowane. Drugiego dnia sytuacja znacznie się poprawiła. W rejon powodzi ściągnięto potrzebne i brakujące środki z Wojewódzkiej Stacji Koordynacji Ratownictwa - Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej. Użyczony sprzęt powrócił do naszej dyspozycji i był wykorzystywany do zakończenia akcji.

     Trzeciego dnia tj. 13 lipca br. (niedziela), sprzęt oraz nasi ludzie zostali zadysponowani do bezpośredniej pomocy na miejscu przy zabezpieczeniu wałów oraz ciągle trwającej ewakuacji ludności. W trakcie tych działań stwierdziliśmy, że żywioł staje się nie do opanowania i trzeba pomyśleć o skutkach i następstwach powodzi oraz o najpilniejszych potrzebach ludności z zalanych terenów.

     W siedzibie Sztabu zorganizowaliśmy zbiórkę towarów żywnościowych, środków chemicznych, higienicznych oraz odzieży. Towarów żywnościowych i chemicznych było na około 8 tysięcy złotych, a odzieży około pół tony. Rzeczy te zostały przekazane bezpośrednio dla potrzebujących w miejscowościach Sadkowa Góra,  Gliny, Surowa i Otałęż. Transport mieliśmy swój. Zebrana gotówka została przekazana po równo Szkołom w Glinach Małych i Otałęży. Współpracowaliśmy z regionalną rozgłośnią "RADIO HIT-FM", która na swoich falach informowała słuchaczy, co należy zbierać i gdzie dostarczać. Należy zaznaczyć, że byliśmy pierwszą, lecz nie jedyną,  organizacją która pospieszyła z pomocą, a  Wojewódzki Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO z siedzibą w Mielcu, stał się głównym koordynatorem pomocy powodzianom. Z pomocą ruszyliśmy praktycznie tego samego dnia od otrzymania informacji, że na naszym terenie zalało ludzi. Byliśmy wzruszeni faktem, że ludzie na nasz apel nie tylko przynosili dary w postaci żywności, odzieży i pieniędzy ale również chcieli pomóc w ich porządkowaniu i wywożeniu do zalanych miejscowości. Pomagały mieleckie firmy i nie tylko.

     Wojewódzki Sztab Ratownictwa "PL-CB RADIO" działał nieprzerwanie (24h na dobę) od chwili ogłoszenia stanu pełnej gotowości tj. od dnia 11 lipca br. godz.18.00 do dnia 15 lipca br. godz.18.00, kiedy po odebraniu komunikatu o ustabilizowaniu się poziomu Wisły jak i sytuacji na zalanych terenach, przeszliśmy do normalnego wykonywania obowiązków. Wszyscy uczestniczyli w akcj dobrowolnie, uznając pomoc potrzebującym za swój obowiązek.

     Mimo podjęcia się tak poważnego zadania głównego koordynatora pomocy powodzianom, w żaden sposób nie zostały zaniedbane nasze statutowe cele i zadania. Całodobowa obsada w Sztabie zapewniała nieprzerwany nasłuch Kanału Ratunkowego PL-CB RADIO Nr 9, pełną koordynację naszych działań na kanałach w profesjonalnej sieci łączności PL-CB RADIO, koordynację działań profesjonalnych służb ratunkowych zarówno na kanale Nr 9 (Policja, Pogotowie, Straż) jak i na kanałach profesjonalnej sieci łączności (Pogotowie, Straż). Zbieraliśmy również informacje o kierunkach ewakuacji ludności z zalanych terenów, możliwościach  i miejscach ich zakwaterowania. Na bieżąco zbieraliśmy informacje o przejezdności dróg. Utrzymywaliśmy kontakt telefoniczny z miejscami zakwaterowania powodzian (Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej i Czerminie), celem uzyskania informacji o najpilniejszych potrzebach, które niezwłocznie były zaspokajane, oraz informowania zainteresowanych o miejscach pobytu rodziny i najbliższych.
 

III.

     W niesieniu pomocy szczególnie wyróżniali się członkowie sztabu:

Aleksander Witek (RZ-01) - koordynacja działań, doraźny przewóz zbieranych darów własnym samochodem  i dyżury na stacji sztabowej RZ-991,
 
Jarosław Zatoński (RZ-1814) - przewóz wszystkich zebranych darów własnym samochodem i dyżury na stacji sztabowej RZ-991,
 
Leszek Kos (RZ-1987) - doraźna pomoc przy przyjmowaniu i segregacji darów,
 
Mirosław A.Perdak (RZ-02) - koordynacja działań, rozeznanie potrzeb i sytuacji w terenie, współpraca z lokalnymi mediami, dyżury na stacji sztabowej RZ-991,
 
Piotr Smoliński (RZ-3453) - pełne zaangażowanie w zbieraniu darów i ich segregacji,
 
Jan Wąsik (SR-828) - dozór nad zbieraniem darów oraz pomoc techniczna,
 
Andrzej Gazda (SR-960) - pełne zaangażowanie w zbieraniu darów  ich segregacji i pakowaniu oraz rozprowadzanie cegiełek,
 
Łukasz Wilk (SR-975) - pełne zaangażowanie w zbieraniu darów  ich segregacji i pakowaniu oraz rozprowadzanie cegiełek,

     koleżanki i koledzy:

Andrzej Sucharzewski - szczególne zaangażowanie w rozprowadzaniu cegiełek oraz zbiórka walorów pieniężnych,
 
Tomasz Dębowski - szczególne zaangażowanie w bezpośrednich działaniach zabezpieczających na miejscu powodzi oraz rozprowadzanie cegiełek,
 
Izabela i Anna Makuch - szczególne zaangażowanie w zbieraniu darów oraz wkład pracy przy ich segregacji i pakowaniu oraz rozprowadzaniu cegiełek,
 
Dariusz Świątek (SQ8DFW) - dozór nad sprawnym funkcjonowaniem środków łączności radiowej oraz pomoc techniczna,
 
     Podziękowania składamy:

Panu mgr Markowi Ambroziakowi - Kierownikowi WGKiM Urzędu Miasta w Mielcu oraz Panu inż. Stanisławowi Mrozikowi - Kierownikowi ADM-I, MZBM Spółka z o.o. w Mielcu -> za udostępnienie pomieszczeń na magazynowanie zebranych darów, wyrozumiałość i pomoc,

Panu Markowi Natubowskiemu - pracownikowi Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Mielcu -> za pomoc i wspaniałą współpracę w zakresie współdziałania i koordynacji działań,

Pani Katarzynie Decowskiej z lokalnej rozgłośni radiowej "RADIO HIT-FM" -> za miłą współpracę,
 
Panu Jackowi K.Danel - redaktorowi naczelnemu tygodnikowa mieleckiego "KORSO"  i Ewie Danel -> za miłą współpracę i pomoc,

 firmom:

Zakładowi Produkcyjno Usługowemu Emil Piechota z Mielca, PPHU "RAWIX" - Barszczewski i Kawalec z Mielca - za przekazanie środków czystości i higienicznych,

PPU "WABEX" - Wacław i Helena Burkiewicz z Mielca - za przekazanie sumy pieniędzy na pomoc dla powodzian,
 
Korporacji Tytoniowej "PARYS" z Mielca, Przedsiębiorstwu Produkcyjnemu "VAN-PUR" z Rzeszowa - za dostarczenie 11-stu palet wody mineralnej,
 
"DUKATOR" Spółka z o.o. z Mielca - za użyczenie samochodu marki AVIA do transportu worków,
 
pracownikom firmy "EWIR", oraz wszystkim którzy nam pomocy odmówili.

 

                Zastępca Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa
                PL-CB RADIO
 

              Mirosław A.Perdak

 
 
KILKA ZDJĘĆ Z AKCJI.