| strona główna |


  KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Łódź, ul. Piotrkowska 238

Rok założenia

1989

90-954 Łódż-4, Skrytka pocztowa 32; Tel. 042 6370474

URL: www.ratownictwo.org  ß INTERNET à E-mail: sztab@ratownictwo.org

 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 4/99

 

Szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa SSR

W sprawie ubiorów i znaków organizacyjnych SKSR

 

§ 1

1.Ustala się następujące wzory ubiorów organizacyjnych SKSR:

1)Ubiór wyjściowy: Granatowa marynarka z haftowanym z lewej strony na wysokości klatki piersiowej znakiem stowarzyszenia, biała (dla szefów i ich zastępców) lub niebieska (dla pozostałych osób) koszula, szare spodnie, czarne buty.

a)w dni upalne zamiast marynarki:

-szefowie i ich zastępcy biała koszula, na wysokości klatki piersiowej haftowany znak stowarzyszenia ze strony lewej i numerem w/g klucza kryptonimów ze strony prawej, oraz naszytym okrągłym emblematem SKSR na lewym rękawie.

-pozostałe osoby niebieska koszula, na wysokości klatki piersiowej haftowany znak stowarzyszenia ze strony lewej i numerem w/g klucza kryptonimów ze strony prawej, oraz naszytym okrągłym emblematem SKSR na lewym rękawie.

2)Ubiór sportowy: Granatowy dres z naszytym z lewej strony na wysokości klatki piersiowej okrągłym emblematem stowarzyszenia, a z prawej strony numerem w/g klucza kryptonimów SKSR.

3)Ubiór wierzchni: Granatowa kurtka z niebieskim pasem na szerokości klatki piersiowej i naszytym z lewej strony na wysokości klatki piersiowej okrągłym emblematem stowarzyszenia, a z prawej strony numerem w/g klucza kryptonimów SKSR.

4)Kamizelka: Kolor pomarańczowy z umieszczonymi znakami stowarzyszenia z tyłu centralnie na plecach oraz z przodu z lewej strony na wysokości klatki piersiowej, a z prawej strony numerem w/g klucza kryptonimów SKSR.

2.Wykonawca ubioru i znaku organizacyjnego SKSR winien uzyskać zatwierdzenie wyrobu przez Krajowy Sztab Ratownictwa SSR.

1)Niedozwolone jest umieszczanie znaków organizacyjnych SKSR na wyrobach, które nie zostały zatwierdzone przez Krajowy Sztab Ratownictwa SSR.
 

§ 2

 

1.Osoby wykonujące zadania w ramach SKSR, a także reprezentujące sieć na zewnątrz winny mieć na sobie odpowiedni strój organizacyjny, określony w § 1.
 

§ 3

 
 
Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 1999 r.
 
 
 
 

                       S Z E F
Krajowego Sztabu Ratownictwa
  Społecznej Sieci Ratunkowej

Łódź, dnia 1 czerwca 1999r