| strona główna |


REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO        ZATWIERDZAM
   (pieczęć z godłem SOCK)
SZEF SZTABU OC KRAJU
      (podpis nieczytelny)

Warszawa 3.03.92
 

PROTOKÓŁ

z narady Sztabu Obrony Cywilnej Kraju

i ZG PL-CB RADIO w dniu 1992.06.03

 
 

W naradzie uczestniczyli:

1.płk.dr inż. Janusz Bagiński - Szef Sztabu OC Kraju

2.ppłk. Artur Malinowski - Szef Służby Operacyjnej OCK

3.Jerzy Płókarz - Prezes ZG PL-CB RADIO

4.Bożydar Kuzaka - Członek ZG PL-CB RADIO
 

W trakcie narady zapadły następujące ustalenia:

1.Sztab Obrony Cywilnej Kraju i PL-CB RADIO opracowały zasady działania sieci łączności bezprzewodowej dla potrzeb wykrywania zagrożeń i alarmowania Obrony Cywilnej.

2.Sztab Obrony Cywilnej Kraju wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sztaby Ratownictwa PL-CB RADIO dwóch częstotliwości:

    1/ ***,*** MHz i 2/ ***,*** MHz,

z zachowaniem poniższych warunków:

a/reglamentowania dostępu do pracy w tych kanałach dla przeszkolonych ratowników,

b/wydawania zezwoleń na pracę w sieci przez Krajowy Sztab Ratownictwa PL-CB RADIO,

c/prowadzenia centralnej ewidencji ratowników uprawnionych do pracy w sieci,

d/Sztab Obrony Cywilnej Kraju zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie przedmiotowych częstotliwości.

3.ZG PL-CB RADIO jest upoważnione przez Sztab Obrony Cywilnej Kraju do uregulowania odpowiednich formalności, związanych z uruchamianiem sieci, w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

4.Praca sieci musi być zgodna z regulaminem pracy sieci, zatwierdzonym przez Sztab Obrony Cywilnej Kraju, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

5.Przedmiotowej sieci nadaje się kryptonim "ARIADNA".
 

Za ZG PL-CB RADIO                                                   Za Sztab OC Kraju

   (podpis: J.Płókarz)                                                          (podpis nieczytelny)

(pieczęć PL-CB RADIO)                                       (pieczęć z godłem Sztabu OC Kraju)