WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


REJONOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ SIECI RATUNKOWEJ

w Kędzierzynie Koźlu

 

Kędzierzyn - Koźle, dnia 13 października 1998 roku.

 
 
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE

 
 

    Jedenastego października br. minął pierwszy rok działalności Rejonowego Sztabu Ratownictwa S.K.S.R. w Kędzierzynie-Koźlu.
 
    Miniony rok to okres bardzo trudny w funkcjonowaniu sztabu, okres w którym sztab rozwijał się praktycznie od zera. Jednak efekty istnienia sztabu są już w bardzo dużym stopniu widoczne.
 
    W minionym roku RSR K-Koźle wyszkolił dwudziestu pięciu Operatorów Łączności Ratunkowych, z czego czternastu zasila nasz sztab.
 
    W styczniu br. zostaliśmy włączeni w sieć radiową Miejskiego Systemu Ratowniczego, co w bardzo dużym stopniu ułatwia sprawne przekazywanie wezwań odbieranych na kanale 9 CB oraz bezpośrednie informowanie profesjonalnych służb ratunkowych o wystąpieniu zagrożenia, wypadku, zachorowania czy napadu. W związku z czym, MIOC w Kędzierzynie-Koźlu przekazał nam radiostację stacjonarno-przewoźną pracującą w tej sieci.
 
    W związku z porozumieniem o współpracy pomiędzy RSR, a MIOC w K-Koźlu, poprosiliśmy MIOC o pomoc w wykonaniu i rozmieszczeniu znaków drogowych przy drogach wlotowych do K-Koźla, informujących o możliwości wezwania pomocy na kanale 9 CB RADIO. Prośba ta została spełniona. Jest ich czternaście.
 
    Wystosowaliśmy pisemną prośbę do Zarządu Miasta K-Koźla o przydzielenie nam lokalu, w którym ma się mieścić Centrum Ratowniczo-Nasłuchowe oraz biuro sztabu. Do tej pory jest ono zlokalizowane w mieszkaniu prywatnym szefa sztabu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i problemami np. brak odrębnej linii telefonicznej, nie jest to miejsce ogólno dostępne ze względu na mieszkańców domu itp.
 
    Stała siedziba sztabu jest niezbędna do poprawnego jego funkcjonowania.
 
    Odbywają się regularnie comiesięczne szkolenia sztabowe, na których w zależności od tematu są obecni przedstawiciele służb ratowniczych.
 
    Załatwiliśmy wiele wezwań dotyczących wypadków drogowych, pożarów, pomocy Policji, Pogotowia Ratunkowego i innych służb. Przez cały rok mieliśmy tylko jedno fałszywe wezwanie.
  
    Dokładne dane i raporty odnośnie w/w wezwań i akcji są do wglądu w RSR K-Koźle.

    Przez cały czas wysyłane są pisma do różnych firm z terenu naszego miasta z prośbą o pomoc materialną i finansową, niestety bez efektu.
 
    Posiadamy w pełnej gotowości do wyjazdu specjalistyczne drużyny łącznościowe-gotowe do akcji, oraz drużynę ratownictwa medycznego i technicznego.
 
    W pełnej gotowości są również dwa polowe centra łączności /prywatne samochody ratowników/, wyposażone w sprzęt łączności bezprzewodowej / zasięg około 70 km / oraz sprzęt nagłaśniający o dużej mocy.
 
    Zakupiono ze składek społecznych dwa urządzenia typu INOPUR służące do uwalniania ofiar wypadków z samochodów, pięć radiotelefonów profesjonalnych z homologacją /są to radiotelefony przenośne/, dwa radiotelefony profesjonalne bazowe z homologacją, dwie apteczki ratownicze.
 
    Obłożenie dyżurów nasłuchowych od początku br. do chwili obecnej jest prowadzone w
systemie całodobowym.
 
    Uruchomiliśmy /naprawa/ stacje bazowe CB RADIO na dyżurkach Policji w Koźlu i Kędzierzynie oraz  w Pogotowiu Ratunkowym i Straży Pożarnej w Krapkowicach. Dodatkowo stacje bazowe CB RADIO są zamontowane na dyżurkach Policji w Zdzieszowicach, Polskiej Cerakwi oraz w Pawłowiczkach.
 
    Wiele osób z terenu naszego miasta i z poza jego granic popiera naszą społeczną
działalność. Wszelkie koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem sztabu, są w całości pokrywane z naszych minimalnych składek. Są one na dzień dzisiejszy za małe. Ogóle koszta od
początku 1998 roku poniesione przez Ratowników i Operatorów RSR K-Koźle podczas różnorakich akcji bezpośrednich wynoszą na chwilę obecną około 3000 zł. i w wyniku kolejnych akcji niezmiernie rosną. Niestety nasze składki nie są w stanie tego pokryć.

 
 
 

             SZEF SZTABU RATOWNICTWA
SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ SIECI RATUNKOWEJ
                W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU
 
 

                    /-/ TOMASZ ADAMEK
 
 
 

Potwierdzenie danych zawartych w tym raporcie:
Pieczątki:

Komendant Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu
mgr Wiesław Betlej podinspektor
podpis nie czytelny

Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w K-Koźlu
mł.bryg.mgr inż. Karol Stępień
podpis nie czytelny

Szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w K-Koźlu
mgr inż. Andrzej Leja
podpis nie czytelny