| strona główna | sieć alarmowa | odpowiedzi na pytania | nasze referencje | komunikaty | 


 

 

 

 

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE

Oddział Kontroli Obywatelskiej

 

 

 

Rok założenia

1989

90-954 Łódź-4, Skrytka pocztowa 32; Tel. 42 6370474

URL: www.plcb.org  ß INTERNET à E-mail: oko@plcb.org

 

WOLONTARIUSZE PONAD POLITYKĄ

 

    Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące polityków i urzędników, których postępowanie, w naszej ocenie, jest niewłaściwe i świadczy o tym, że nie powinni piastować swoich funkcji lub stanowisk.

Na liście umieszczamy polityków i urzędników zgłoszonych w celu podania do publicznej wiadomości dezaprobaty dla tych osób. Chodzi o to, abyśmy jako obywatele dysponowali narzędziem, które może wpływać na prawidłową postawę pełniących funkcje publiczne poprzez trwałe uwidocznienie dezaprobaty obywatelskiej.

Być może świadomość, że nawet następne pokolenia będą mogły taką dezaprobatę o danej osobie przeczytać, spowoduje, że urzędnicy i politycy wykażą większą dbałość o swój wizerunek w oczach obywateli.

Publikowana przez nas lista ma charakter całkowicie apolityczny. O umieszczeniu na liście decydują wyłącznie względy merytoryczne.

Każdy może zgłaszać osoby do umieszczenia na tej liście. Zgłoszenie takie winno zawierać merytoryczne uzasadnienie.

Publikowanie naszej listy ma na celu działanie w słusznie pojętym interesie społecznym.


 

CZARNA LISTA POLITYKÓW I URZĘDNIKÓW

 

 

I. POLITYCY

1. Jerzy Buzek - W ocenie wolontariuszy: - Piastując przez kilka lat stanowisko Prezesa Rady Ministrów nie załatwił żadnego wniosku społecznych ratowników, które formalnie składali do niego jako do Premiera. W ten sposób zlekceważył obywateli i naruszył przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jego deklaracje do współdziałania ze społeczeństwem w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego społecznicy ocenili jako gołosłowne, nie znajdujące potwierdzenia w rzeczywistości. (Rok zamieszczenia informacji: 2000)

2. Andrzej Olechowski - W ocenie wolontariuszy: - Jako współzałożyciel Platformy Obywatelskiej nie zareagował na pisemne pytanie ogólnopolskiej organizacji społecznej dotyczące możliwości wzięcia pod uwagę w programie Platformy Obywatelskiej spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym. Podczas spotkania w Hali Oliwii w Gdańsku, na zadane mu przez społecznego ratownika pytanie dotyczące tego właśnie problemu odpowiedział : "za dużo Pan pyta". (Rok zamieszczenia informacji: 2000)

3. Rajmund MoricW ocenie wolontariuszy: - Jako Poseł na Sejm RP, pełniąc funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej nie wyraził zgody na udział przedstawicieli ogólnopolskiej organizacji społecznej w pracach nad projektem zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dopiero interwencja u Marszałka Sejmu zaowocowała przeprowadzeniem wysłuchania publicznego. Jednak nawet wówczas Rajmund Moric podjął decyzję o nie udzieleniu głosu przedstawicielom czterech organizacji, tym razem decyzja ta została zmieniona w wyniku interwencji pozostałych posłów z komisji. (rok zamieszczenia informacji: 2007).

 

II. URZĘDNICY

 

1.   Jan Feja - W ocenie wolontariuszy: - Piastując funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi popełniał przestępstwo, ponieważ przez długi czas nie podejmował przewidzianych prawem czynności w sprawie niedopełnienia obowiązków przez interweniujących policjantów. Ratownicy oceniają, że również w innych przypadkach niedopełniał swoich obowiązków, a także przekraczał swoje kompetencje naruszając interes publiczny i prywatny wielu osób. Jego postępowanie ratownicy ocenili jako niegodne urzędnika i funkcjonariusza publicznego. (Rok zamieszczenia informacji: 2003)

 

2.   Feliks Dela - W ocenie wolontariuszy: - Pełniąc funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju nie współdziałał w czasie powodzi ze Społeczną Krajową Siecią Ratunkową, czym przyczynił się do spowolnienia akcji ratunkowej i spowodowania niepotrzebnych cierpień ludzkich oraz strat. (Rok zamieszczenia informacji: 2000)

 

3.   Tomasz Walczak - W ocenie wolontariuszy: - Piastując stanowisko Prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź ‑ Śródmieście podczas przesłuchiwania świadków wypaczał sens ich zeznań, niedopełniał ciążących na nim, jako funkcjonariuszu publicznym, obowiązków. Rażąco naruszył prawa i swobody obywatelskie. Jego postępowanie społecznicy ocenili jako niegodne urzędnika i funkcjonariusza publicznego. (Rok zamieszczenia informacji: 2003)

 

4.   Tadeusz Matusiak - W ocenie wolontariuszy: - Piastując stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi zaakceptował decyzję o wycofaniu zgody przez administrację budynków komunalnych na nieodpłatne udostępnianie społecznym ratownikom pomieszczenia schronu w celu magazynowania sprzętu ratunkowego. (Rok zamieszczenia informacji: 2000)

 

5.   Stanisław Pietrzak - W ocenie wolontariuszy: - Piastując stanowisko I Wicewojewody Mazowieckiego podjął decyzję o odebraniu społecznym ratownikom bezpłatnego pomieszczenia, w którym zlokalizowane było centrum alarmowe. Decyzja ta spowodowała konieczność ponoszenia przez wolontariuszy wysokich, dodatkowych kosztów prowadzenia działań na rzecz bezpieczeństwa oraz ratowania zdrowia i życia ludzi. (Rok zamieszczenia informacji: 2000)

 

6.   Wojciech Wulkiewicz - W ocenie wolontariuszy: - Piastując funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi nie potrafił zapanować nad wprawdzie nielicznymi, ale sporadycznie występującymi przypadkami nieprawidłowego postępowania podległych mu policjantów. Uchylał się od wydania decyzji w sprawie złożonych przez wolontariuszy formalnych wniosków. Dopiero interwencja u Komendanta Wojewódzkiego Policji przyniosła pożądany efekt. (Rok zamieszczenia informacji: 2001)

 

7.   Benedykt Wojtyński - W ocenie wolontariuszy: - Piastując funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej dążył do wprowadzenia bezzasadnych prawnych ograniczeń korzystania z Radia Obywatelskiego, które preferowałyby na rynku sprzęt konkretnych firm. Uchylał się od wydania decyzji w sprawie złożonych przez wolontariuszy formalnych wniosków. Dopiero interwencja u Ministra Łączności przyniosła pożądany efekt. (Rok zamieszczenia informacji: 2000)

 

8.   Jarosław Berger - W ocenie wolontariuszy: - Piastując funkcję Rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi świadomie podawał nieprawdziwe informacje o rzekomym braku możliwości zastosowania proponowanych przez wolontariuszy rozwiązań skutecznie przeciwdziałających przestępczości oraz dyskredytował społeczne działania obywateli na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Jego postępowanie ratownicy ocenili jako niegodne urzędnika i funkcjonariusza publicznego. Dopiero interwencja u Komendanta Wojewódzkiego Policji przyniosła pożądany efekt. (Rok zamieszczenia informacji: 2000)